Ապօրինի ծառահատման դեպքերի առթիվ նշանակվել են վարչական տուգանքներ

Ապօրինի ծառահատման դեպքերի առթիվ նշանակվել են վարչական տուգանքներ

Տավուշ՝ ապօրինի ծառահատման 1 դեպքով (33 հաճարենի) հաշվարկվել է 1.687.500 ՀՀ դրամի, փայտանյութի ապօրինի տեղափոխման 4 դեպքով (2.0 խմ շինափայտ, 9.2 խմ վառելափայտ, 1.5 խմ թափուկ վառելափայտ)՝ 450.656 ՀՀ դրամի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս։ Նյութերը փոխանցվել են իրավապահ մարմիններին։ Նախկինում հայտնաբերված՝ փայտանյութի ապօրինի տեղափոխման 4 դեպքով (6.5 խմ վառելափայտ) նշանակվել է 400 ՀՀ դրամի վարչական տուգանք։ Գեղարքունիք՝ նախկինում հայտնաբերված՝ փայտանյութի ապօրինի տեղափոխման 1 դեպքով (1 խմ վառելափայտ) նշանակվել է 100 ՀՀ դրամի վարչական տուգանք։

Երևան՝ ապօրինի ծառահատման 3 դեպքով (1 սոսի, 1 թեղի, 3 սալորենի, 1 հացենի) հաշվարկվել է 1.560.000 ՀՀ դրամի շրջակա միջավայրին հասցված Մ թնո լ որտային օդի և ջրերի պահպանության, թափոնների տեղաբաշխման, հողերի օգտագործման և պահպանման ոլորտ Արձանագրվել է իրավախախտման 10 դեպք, նշանակվել է 1.400.000 ՀՀ դրամի վարչական տուգանք, որից՝ Արարատ՝ առանց համապատասխան ջրօգտագործման թույլտվության աշխատելու 3 դեպքով նշանակվել է 450 ՀՀ դրամի վարչական տուգանք։ Նախկինում հայտնաբերված՝ թույլտվության աշխատելու 6 դեպքով նշանակվել է 900 ՀՀ դրամի վարչական տուգանք։ Գեղարքունիք՝ առանց անթափանց ծածկոցի ավազի ապօրինի տեղափոխման 1 դեպքով նշանակվել է 50 ՀՀ դրամի վարչական տուգանք։

Բնապահպանական հարկի և բնօգտագործման վճարի միասնական հարկային հաշվարկները սահմանված ժամկետում չներկայացնելու համար արձանագրված իրավախախտման 2 դեպքով նշանակվել է 100 ՀՀ դրամի վարչական տուգանք։ Նշված ժամանակահատվածում 1.103.200 ՀՀ դրամ: