Հայտարարություն

Հայտարարություն

Հայաստանի առաջադիմական միացյալ կոմունիստական կուսակցությունը 2019թ. տարեկան ֆինանսական գործունեության վերաբերյալ ներկայացնում է զրոյական հաշվետվություն: 

ՀԱՄԿԿ նախագահ՝ Վ. Սաֆարյան