Խնդրում ենք՝ մոտենալ «Հրապարակի» խմբագրություն

Խնդրում ենք՝ մոտենալ «Հրապարակի» խմբագրություն

Քաղաքացիներից մեկը գտել և «Հրապարակի» խմբագրություն է բերել Սարգիս Եղիշեի Ամիրյանի սոցիալական քարտը՝ խնդրելով գտնել քարտի տիրոջը։ Սարգիս Ամիրյաքնին քարտը ստանալու համար խնդրում ենք մոտենալ «Հրապարակի» խմբագրություն։