Հրապարակվել է գործատուի կողմից տրվող ձեւաթղթի օրինակը

Հրապարակվել է գործատուի կողմից տրվող ձեւաթղթի օրինակը

Հրապարակվել է գործատուի կողմից աշխատակցին տրամադրվող ձեւաթղթի օնլայն տարբերակը։ 

Սա կարելի է օնլայն լրացնել, պահպանվելու է հեռախոսների մեջ եւ անհրաժեշտության դեպքում հնարավոր է տեղորոշել, թե անձն ուր է գնացել։

Նշենք, որ քաղաքացիների տեղաշարժման թերթիկը եւս օնլայն տարբերակով հրապարակվել է։

Գործատուի կողմից տրվող ձևաթղթի մեջ հնարավորություն կա նաև էլեկտրոնային ստորագրություն դնելու, այդպիսով նաև ստորագրության հարցն են լուծել։

Գործատուի կողմից տրվող ձևաթղթի մեջ հնարավրություն կա նաև թլթկտրոնային ստորագրություն դնելու։ Այդպիսով նաև ստորագրության հարցն են լուծել։