Կառավարությունը հաստատեց մեքենաների տեխզննմանը ներկայացվող պահանջները

Կառավարությունը հաստատեց մեքենաների տեխզննմանը ներկայացվող պահանջները

Կառավարությունը հաստատեց ոչ ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոց­ների պարտադիր տեխնիկական զննության անցկացման և պարտադիր տեխնի­կա­կան զննութ­յան փաստաթղթին (կտրոնին) ներկայացվող պահանջները և շրջանառության կարգը հաս­տատելու մասին փոփո­խութ­յուն­ները, ըստ որի՝ հարկային օրենսգրքով սահմանված կարգով հաշվարկված բնապահպանական հարկը.

.առաջին տեխնիկական զննություն անցնելու դեպքում վճարվում է մինչև առաջին տեխնիկական զննությունը, իսկ տարեկան տեխնիկական զննություն անցնելու դեպքում` մինչև տարեկան տեխնիկական զննությունը,

.երկու հարկային տարվա ընթացքում մեկ տեխնիկական զննություն անցնելու դեպքում` բնապահպանական հարկի տարեկան գումարի կրկնապատիկի չափով վճարվում է մինչև յուրաքանչյուր տեխնիկական զննությունը: