Էս տեմպերով... մի բուռ ազգ ենք... դու ու կորոնավիրուսը կմնաք մենակ

Էս տեմպերով... մի բուռ ազգ ենք... դու ու կորոնավիրուսը կմնաք մենակ

Ասում ա`
-Կորոնավիրուսը դեռ մեկ տարի մեզ հետ կլինի.
Հ.Գ.
-Մենք չենք լինի կորովիրուսի հետ...
-Էս տեմպերով... մի բուռ ազգ են...
-Դու ու կորոնավիրուսը կմնաք մենակ...

#Դու_մենակ_չես_մենակ_չես_մենակ_չես