Հեղինակ: Արամ Պաչյան

Մշակույթ
Ռևյու՝ ռևյու գրելու մասին

Ռևյու՝ ռևյու գրելու մասին

Ռեւյուն գրախոսական, գրականագիտական, ապացուցողական-քննադատական կամ մշակութային տեքստ...