Հորդորակ հայերեն ընդունելի համարժեքներ ունեցող օտար բառերից խուսափելու մասին

Հորդորակ հայերեն ընդունելի համարժեքներ ունեցող օտար բառերից խուսափելու մասին

Արագ զարգացող աշխարհում, որտեղ «սահմանները» շատ մոտ են կամ վերացել են, կարևոր է պահպանել լեզուն և նպաստել բառապաշարի հարստացմանը և բնականոն զարգացմանը։ Խրախուսում ենք օտար բառեր գործածելուց հրաժարվելը և դրանց հայերեն համարժեքներին նախապատվություն տալը։

Լեզվի կոմիտեն ներկայացնում է օտար բառերի հայերեն համարժեքների հերթական ցանկը։

1. ադմինիստրացիա – վարչակազմ (վարչական անձնակազմ), կառավարչություն

2. ալպինիզմ – լեռնագնացություն, լեռնարշավ

3. ալտրուիզմ – այլասիրություն

4. այսբերգ – սառցալեռ

5. անալոգիա – նմանակություն, համաբանություն, համանմանություն

6. անտիպատիա – հակակրանք

7. անտրոպոլոգ - մարդաբան

8. ավանտյուրիստ – 1. արկածախնդիր, 2. բախտախնդիր

9. ավտոնոմիա – ինքնավարություն

10. արմատուրա – ամրան

11. արշիպելագ – կղզեխումբ

12. բատալիոն – գումարտակ

13. բիբլոգրաֆիա – մատենագիտություն

14. բիոսֆերա – կենսոլորտ

15. բուլյոն – արգանակ (մսաջուր)

16. գազոն – 1. սիզամարգ, 2. սեզ

17. գլոբալ – 1. համաշխարհային, 2. hամընդհանուր, ընդհանուր, համընդգրկուն, ընդգրկուն

18. դեպրեսիա - 1. (բժշկ.) ընկճվածություն, ընկճախտ, 2. (տնտ.) անկում, լճացում

19. դիսկ – սկավառակ

20. ինֆոդեմիա - լրաճարակ

21. կոնտինգենտ – համակազմ

22. միկրոբ - մանրէ

23. չելենջ – մարտահրավեր, կոչ, մրցահրավեր

24. պաթոլոգիա – ախտաբանություն

25. պետիցիա – 1. հանրագիր, 2. խնդրագիր

26. ռեկոմենդացիա – 1. երաշխավորություն, երաշխավորագիր, 2. հանձնարարական, հանձնարարություն, 3. խորհուրդ, առաջարկություն

27. սիմպատիա – համակրանք

28. վորքշոփ – աշխատաժողով

29. քվոտա – չափաքանակ, չափաբաժին

30. ֆոկուսնիկ – աճպարար, ձեռնածու

Լեզվի կոմիտե