Ստեփանակերտի՝ ամենամաքուր քաղաքի տիտղոսը վերականգնվում է. քաղաքապետարան

Ստեփանակերտի՝ ամենամաքուր քաղաքի տիտղոսը վերականգնվում է. քաղաքապետարան

Ստեփանակերտի՝ ամենամաքուր քաղաքի տիտղոսը վերականգնվում է: «Սանմաքրում» ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցները աշխատում են իրենց նախապատերազմյան ժամանակացույցի համաձայն: 

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան