Դատախազությունը պահանջում է բռնագանձել Ալեքսան Պետրոսյանի գույքն ու դրամական միջոցները

Դատախազությունը պահանջում է բռնագանձել Ալեքսան Պետրոսյանի գույքն ու դրամական միջոցները

Գլխավոր դատախազությունը, հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության, պահանջում է նախկին պատգամավոր Ալեքսան Պետրոսյանից և նրան փոխկապակցված անձանցից բռնագանձել՝ 

Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքի Սայաթ-Նովա փողոցի արտադարամասը,

Արմավիրի մարզի Արտամետ գյուղում գտնվող 2 հողակտորները,

Արմավիրի մարզի Տալվորիկ գյուղում գտնվող 4 հողակտորները, 

Արմավիրի մարզի Լենուղի գյուղում գտնվող 2 հողակտորները, 

«ՄԱՊ» ՓԲ ընկերության բաժնետոմսերի 60,9 տոկոսը կամ 19.914 հատ բաժնետոմսեր,

61 մլն դրամ, որը չի հիմնավորվում անձի օրինական եկամուտներով, ունի ապօրինի ծագում, փոխանցվել է բարեխիղճ ձեռքբերողի կամ հնարավոր չէ նույնականացնել և բռնագանձել,

1 մլրդ 298 մլն 273 հազար դրամ՝ որպես ապօրինի ծագում ունեցող գույքի օգտագործումից ստացված եկամտի մնացորդ: