ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ ներկայացնում է բարելավված և ավելի շահավետ պայմաններով «ABB-Ավտո» վարկատեսակը:

ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ ներկայացնում է բարելավված և ավելի շահավետ պայմաններով «ABB-Ավտո» վարկատեսակը:

ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿԸ ներկայացնում է բարելավված և ավելի շահավետ պայմաններով ՙABB-Ավտո՚
վարկատեսակը:
Տրանսպորտային միջոցի ձեռքբերման նպատակով ֆիզիկական անձանց տրամադրվող այս վարկատեսակն
առանձնանում է մի շարք առավելություններով, ինչպիսիք են.

 Վարկի առավելագույն գումարի սահմանչափ` մինչև 20 միլիոն ՀՀ դրամ
 Վարկի մարման հնարավորություն՝ մինչև 10 տարի
 Տրանսպորտային միջոցի վարկ/գրավ հարաբերակցության հաշվարկման ժամանակ հիմք է ընդունվում
գնահատված շուկայական արժեքը
 Երրորդ երկրից տրանսպորտային միջոցի ներկրման նպատակով վարկավորման հնարավորություն
ՙABB-Ավտո՚ վարկատեսակի պայմանների վերանայման և բարելավման հիմքում ընկած է հաճախորդների համար
առավել ճկուն և բարենպաստ պայմաններ ստեղծելը:
ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ՝ ապագայի հուսալի ճանապարհ…

Պայմաններին մանրամասն ծանոթանալու համար այցելեք. www.armbusinessnbank.am