varks. am-ից հինգ րոպեն մեկ նամակ է գալիս, թե՝ եկեք մուծեք. գրասենյակի դիմաց հերթերը շարունակվում են

varks. am-ից հինգ րոպեն մեկ նամակ է գալիս, թե՝ եկեք մուծեք. գրասենյակի դիմաց հերթերը շարունակվում են

Մաշտոցի varks-ի գրասենյակի դիմաց հերթերը շարունակվում են։

Քաղաքացիներիրը նշում են, որ կազմակերպությունից զանգել կանչել են, ասել են՝ վերջին օրն է, պետք է մուծել, այլապես վարկային պատմության վրա սա վատ է անդրադառնալու։ 
«Հինգ րոպեն մեկ հեռախոսներիս նամակ են ուղարկում, թե բա՝ եկեք վճարեք, եկեք վճարեք։
Այսպիսով, վերոնշյալ կազմակերպությունը անհասկանալի դրության մեջ է դրել նաեւ ոստիկանության ծառայողներին, չգիտեն՝ բերման ենթարկեն, թե ոչ։