Պետբյուջեից վերադարձվել է 89.1 մլրդ դրամ

Պետբյուջեից վերադարձվել է 89.1 մլրդ դրամ

2015-2023թթ.-ի ընթացքում hիփոթեքային վարկի վճարված տոկոսների չափով եկամտային հարկի գումարի վերադարձման ծրագրից օգտվել է 31 955 քաղաքացի, պետբյուջեից վերադարձվել է 89.1 մլրդ դրամ։ 

Շահառուների ամենաբարձր թվաքանակը գրանցվել է 2021թ.-ին. hիփոթեքային վարկով բնակարան ձեռք բերած 8598 շահառուներ ստացել են եկամտային հարկի վերադարձ:

ՀՀ ՊԵԿ