Միասնաբար առաջադրել են գործող ռեկտորի թեկնածությունը

Միասնաբար առաջադրել են գործող ռեկտորի թեկնածությունը

Վ․ Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի բոլոր ստորաբաժանումները միասնական են ռեկտորի թեկնածուի առաջադրման հարցում։ Բոլոր գիտաուսումնական, վարչական և ուսումնաօժանդակ ստորաբաժանումները միասնաբար առաջադրել են գործող ռեկտոր Կարինե Հարությունյանի թեկնածությունը ՝ դեկտեմբերի 9-ին կայանալիք ռեկտորի ընտրություններում: 

Այս փաստը ևս մեկ անգամ ապացուցում է բուհի միասնական դիրքորոշումը։  

Գործող ռեկտորի ղեկավարությամբ բուհն ապրել է զարգացում, գրանցել բազում հաջողություններ։

Վ․ Բրյուսովի անվան պետական համալսարան