Պուրակը պատնեշած շուրջ 30 կրպակ է ապամոնտաժվում Արաբկիրում

Պուրակը պատնեշած շուրջ 30 կրպակ է ապամոնտաժվում Արաբկիրում

Այս անգամ ապամոնտաժվում են մոտ երեսուն կրպակներ Կոմիտաս 49/9 հասցեի երբեմնի պուրակը պատնեշած և մայթից ու պողոտայից բաժանած հատվածից։ Տնտեսվարողը ինքն է կատարում դրանց ապամոնտաժումը, քանի որ պայմանագրային ժամկետը ավարտվել է։
Պուրակը նորովի է ներկայանալու Արաբկիրին և Երևանին...

Երևանի քաղաքապետարան