Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի թաղապետ Վիկտոր Մնացականյանի առաջին աշխատանքները․ լուսանկարներ

Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի թաղապետ Վիկտոր Մնացականյանի առաջին աշխատանքները․ լուսանկարներ
Քաղաքային միջավայրի բարելավում. ապամոնտաժվում են ապօրինի վահանակներն ու ցուցանակներըԿենտրոն վարչական շրջանում ապամոնտաժվում են առանց համապատասխան թույլտվության, օրենսդրության պահանջներին և Երևան քաղաքի արտաքին գովազդի հայեցակարգին չհամապատասխանող գովազդային նյութերը:Երևան քաղաքում արտաքին գովազդի տեղադրումը (տեղաբաշխումը)իրականացվում է Երևան քաղաքի ավագանու «Երևան քաղաքի վարչական շրջանների ղեկավարներին լիազորություններ պատվիրակելու և արտաքին գովազդի տեղաբաշխման /տեղադրման/ համայնքային կանոնները հաստատելու մասին 18.11.2009թ. N37-Ն որոշման» և Երևան քաղաքի արտաքին գովազդի հայեցակարգին համապատասխան:Նախօրոք, մինչև արտաքին գովազդ տեղադրելը, անհրաժեշտ է ստանալ համապատասխան թույլտվություն: