Էդուարդ Հարենց․ Լույսի նախդիրներ

Էդուարդ Հարենց․ Լույսի նախդիրներ
**Ծանրատրոպ**Իսկ սա բզե՞զ էմայիսյան: Ձո՞ւկ էինքնահոս: Ստի՞նք է`ձեռնափից փլվող`մանկան: Փուչի՞կ էծակված: Երազիկորուսյալ պո՞րտն էհայերեն Ծ-իգլխատառ: Սկուտե՞ղսալոմեապարգրազի` հույժ: Գա՞մն էաջհամբույրի սուրբտեղում: Կնքահորմատանու ա՞կն էանգտնելի: Խուլձայնե՞ղ է: Բի՞բըսիրո: Կիսակույրաղոթքի սի՞րտն է`Լուսնագրյանքիսթերթին: Առէ՞ջ էվարդի: Առագա՞ստչիմացյալ: Նա՞վ էաչաջրանե`անափ: Խարի՞սխ էկորած: Ուլի՞ս էկղզու: Թե՞ Զատկիկղզին: Ուրբաթինշա՞ն է: Խոյիկոկո՞րդ է: Չասվածեղջյո՞ւր: «Օ՞» բուրյանթերի: Սրվա՞կ էՄարիամի: (- Նաև`Կիրակոսյա՞ն): Նործնկածա՞լ _կարմիր-__վանեցի_: Պա՞յտ էարևի: Անի՞վ_խնձորտան_: Սահնօ՞ձբերանբաց: Վե՞րք էբանալու: Հոբիքա՞ր: Երանելիծաղի՞կ: Համասփյուռթռչո՞ւն: Պահպանակսլա՞ցք: Պարսատիկիա՞ստղ է: Փայլածութիրա՞խ: Գարշապա՞րնորդարյա: Արցախանվան «Ցո՞»-ն: Գի՞նդ էարիացու: Նռանսերմ-հուլո՞ւնք: Օ՞ղ էնռնակի: Վերջինհեղափոխությանփամփո՞ւշտ է ոտքին-բանաստեղծ: Ասո՞ւպհարցանիշ: Համր-ժեստիկուլյատի՜վինքնաթի՞ռ: - Իսկ սա՞…**Հարաշեշտոլոր****«Լույսի նախդիրներ»** շարքիցԵրեկ հորսշողքից բռնած`խնդրում, լալիսէի` մինչևլուսնակաթեր,-հավատար, գար`տեսներ, որ մի-ակ գրիչսվերջացել է:Այսօր հորըկշտամբում էրՄիլենան, թե.– Տե՛ս դիմացդ,խանգարում եսգույներիս մեջ,արև արա,մատիտներսմի՛ ճմրթիր:Իսկ վաղն Իսկըթարսապարողտետրակորդիայբաթարցիանդնդեզրինճշմարիտն ո՞ւմհրեշտակն է.հայրերի՞, թե՞որդիների…*******Բառս մրսում է,և դուրս է տալիսմաշկիս արտագիրքո ծաղկափոշին:Կոպս խաղում է,թիթեռն եմ հիշում:Երկյուղս բռնած`օդե պատն եմ քոաղոթում դեպի:Աղոթքի կեսիցինքյան սղվում եմ:Դո՛ւ մի ասա` կամ: -Լույսը վառելիս`քե՛զ եմ փռշտում,դու _փռեշտակ_ ես:**Capriccio**(Ոտաչափություն)**«Լույսի նախդիրներ»** շարքիցԵրկուշաբթին` _ստի(ն)քը_մոմած ցուցահանդեսԳեղարվեստի ժամըմեկին (install to themeeting), որից առաջ`մ. թ. մի առավոտ,-Սիրո(ւս) տարեդարձիցտասներկու օր հետո,-հանկարծ թաքնատեսիլՄիլենա-մելանս,որի _համբույրին_ որպիտի _կիսախումս_(նայիր` _ճղի_) դրվեր,եղանակելով սուրբհորդելակ` ականջիսհուշիկ արտասվեց մի_կցուրդ_ շնչաման(յ)ակ.– Դու գնում ես ցույցի,որ կրակեն ոտքիդ: –Իսկ Պողոտան ես էքայլ անում` մերժելովպայթաշփական սև_լիմոնները_ (meetingto the install), որոնցդառնությունը էլ չի՛երբեք զորելու` ո՛չմի ազատագրությանճնշումն իջեցնի ևո՛չ մի միլենատրոպբանա(յ)ստեղության քայլ-երկուշաբթին ճղի…**Թանկա**(Milénade)**«Լույսի նախդիրներ»** շարքիցԴու չես տեսնում իմհոպարին: Ո՞ւր ա ինքը,դե ասա՛: Նրանմենակ ե՛ս կարամ տեսնեմ,մեկ էլ` Մոցարտ պապիկը:**Էդուարդ Հարենց- բանաստեղծ****Հրապարակ մշակութային հավելված**