Նորայր Գրիգորյան․ Ամեն առավոտ

Նորայր Գրիգորյան․ Ամեն առավոտ
**Երեւան, թեկուզ՝ Էրեբունի**Դեռ չէի հասցրել պառկել խոտին,նայել երկնքին,երբ ծառը փակեց երկնքի բոլոր մուտքերը,ծառը՝ եռագույն պտուղներով:Եվ երրորդ գույնի պտուղներիցյոթի կորիզներից մեկը բանալի էր,որ բացում էր հայրենիքի կամդրախտի դուռը.մնացածները սղոցներ էին,որ անընդհատ սղոցում էին ծառի բունը՝երկնքի պատկերը բացելու համար:Այսպես, մի ձեռքում բանալի, մյուսում՝ սղոց,կանգնած եմ ծառի տակ,ասում են՝ արդեն 2800 տարի:**Այս առավոտ**Ես ապրում եմ կամ չեմ ապրում այս առավոտ,ինչ էլ լինի, զարմանալի օրեր կան դեռ,մի քիչ մնամ, վաղ է գնալ Տիրամոր մոտ,գուցե գտնեմ կեսօրվա մեջ կորած մի սեր:Ինչ էլ լինի, տե՛ս ծաղկում են ծառերը սեգ,գուցե ապրեմ կամ էլ չապրեմ կեսօրվա մեջ,իմ զրույցը կիսատ մնաց Տիրամոր հետ,բայց երեկոն խոստանում է սերը գտնել:Ես ապրում եմ կամ էլ մեռնում իրիկվա մեջ,ինչ էլ լինի, օրերը տաք դեռ կհոսեն,ինչքա՜ն սերեր դեռ կարթնանան գիշերվա մեջ,երբ Տիրամոր արցունքները վրաս հոսեն:**Անհասցե**Ես կրակում եմ օրվա այտին.-Համբերությունը կյանք է,-ասում է օրը,ու մյուս այտը շրջում դեպի ինձ:Ես կրակում եմ համբերության դեմքին..-Լիցքավորի՛ր զենքդ,-ասում է համբերությունը,և ինձ մեկնում փամփուշտներով լի պահունակը:Ես կրակում եմ հիշողության սրտին.-Սիրտս նման է էն դատարկ տներ,-երգում է հիշողությունը ու անհետանում:Ես կրակում եմ անհայտության վրա,և ճանապարհները մոլորեցնում են ինձ:Ես կրակում եմ մոլորության վրա,ու մոլորությունը բռնում է ձեռքս:Արդեն քառասուն և ավել տարիես թափառում եմ նույն վայրում.առանց դեմքի, առանց համբերության,առանց զենքի, ուր ճանապարհներըհեռանում են անհասցե,ինձ էլ թողնում անհասցե մի տեղում:*******Երկնաջրերում ես թափառեցիև իջա երկիր:Մի ծառ ինձ ասաց.-Մոտ արի, գարուն,ես այն աղջիկն եմ,որ մնաց այնտեղ,ինձ կապույտ ծաղկեշորեր հագցրու,որ լողամ քո թացթևերի վրա:-Ինձ ծառ դարձրու,-ասացի նրան:*******Քարի մեջ արյուն կա,ամպի մեջ՝ անձրև,մանուկ էր՝քար նետեցամպի մեջ անձև...*******Համբուրեցի ձեռքդ,որ սրտիդ հասնեմ,աչքդ, որ լույսիդ հասնեմ,ճակատդ, որ մտքիդ հասնեմ,քեզ, որ Աստծուն հասնեմ:*******Առաջ ես ծառի վրա էի ապրում,երբ թռչունները վերադարձան,իջա հողին:Ինչքան այնտեղ ապրեցի, չգիտեմ,հիմա ինձ վրա թռչուններն են ապրում:*******Երբ դատարկվում է համբերանքի բաժակըկամ սեղանից ընկնում ու ջարդվում,ձիերը հարթավայրի լույսըտանում են դեպի լեռները,ուր մանուկները ոտաբոբիկ են,մերկանդամ, կարմրաթուշ,և զատիկի ձվեր են գլորումլեռնագագաթներից դեպի հարթավայր.ամեն առավոտ, ամեն առավոտ...**Նորայր Գրիգորյան-բանաստեղծ****Հրապարակ մշակութային հավելված**