Մարզերի ավերված մշակութային կյանքը

Մարզերի ավերված մշակութային կյանքը
Կառավարության նոր ծրագրում մշակույթի ոլորտը ներկայացնող ենթագլխում ասվում է․ «Կառավարության հատուկ ուշադրության կենտրոնում են լինելու մշակութային ծառայությունների համաչափությունը, մատչելիությունը, հասանելիության ապահովումը ՀՀ մարզերում: Կարեւոր ենք համարում նաեւ հայկական մշակույթի ճանաչելիության ընդարձակումը ՀՀ սամաններից դուրս: Կառավարությունը նաեւ պետք է միջոցներ ձեռնարկի հեռուստաեթերի պատշաճ մակարդակի ապահովման ուղղությամբ...»:ՀՀ մարզերի մշակութային կյանքի վերաբերյալ սահմանված մոտեցումը, ըստ իս, կարեւորագույն կետն է, ներեցեք, բայց այս պահին առավել կարեւոր, քան Հայաստանի մշակույթի ճանաչումը երկրի սահմաններից դուրս: Աղքատության, տնտեսական ծանր կացության մեջ գտնվող մարզերը, ըստ էության, ամբողջական մշակութային կյանք ունենալու, մշակութային դրսեւորումներ ի հայտ բերելու հնարավորություններից ուղղակիորեն զուրկ են եղել: Տարիների ընթացքում գրեթե իսպառ ոչնչացվել են գյուղական գրադարանները, տեղի մշակութային փոքրիկ օջախները, պատշաճորեն չեն համալրվել մարզային գրադարանները: Ակտիվ, անմիջական կապը, երկխոսությունը, բանավեճը մայրաքաղաքի մշակութային կյանքի հետ խզվել է: Իհարկե, փաստ է, չնայած այս ամենին՝ մարզերում ծանր կացության մեջ գոյատեւող տասնյակ տաղանդավոր արվեստագետներ շարունակ ստեղծագործել են, Գյումրիում, Վանաձորում, Կապանում բացվել են ցուցահանդեսներ, վերջիվերջո՝ գրքեր են գրվել, գրվել է երաժշտություն, նկարահանվել են ֆիլմեր, ստեղծվել են կտավներ, ստեղծվել է ժամանակակից արվեստ: Եվ, այդուհանդերձ, մարզերում առարկայացած արվեստային այս միտումները միշտ էլ «մշակութային կյանք» սահմանված եզրույթի շրջանակից դուրս են կայացել:Ահա՝ տարիների ընթացքում իբր «մշակութային քաղաք-պետության» վերածվող Երեւանը, մարզերի ռեսուրսները խժռելով եւ հիմնականում այդ ռեսուրսների հաշվին ապրելով, այդպես էլ ոչինչ չի վերադարձրել: Բոլորը գիտեն՝ մարզերում մշակութային կյանքի բացակայությունը երիտասարդ արվեստագետներին միշտ էլ մղել է դեպի Երեւան՝ գոնե թվացյալ, գոնե պատրանքային մշակութային իրականություն վերագտնելու հուսահատ հույսերով: Իսկ, ինչպես գիտենք, Երեւանից «հետո»-ն արտագաղթն է, այլ երկրներում մշակութային կյանքի երեւումներ, խթաններ որոնելու մտայնությունները: Մարզերի մշակութային կյանքը գետնակետում է, եւ նոր կառավարության հիմնավոր հոգածությունից, մշակույթը, արվեստը գնահատելու նրա կարելիությունից է կախված լինելու այդ կյանքի վերակենդանացման հնարավոր վերջին իրական շանսը:**Արամ ՊԱՉՅԱՆ**