Թավշյա սերունդ

Թավշյա սերունդ
Մուղդուսյան արվեստի կենտրոնի սաները ներկայացնում են իրենց տեսած թավշյա հեղափոխությունը։![](https://scontent.fevn1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/33342183_1857951290914918_4257080577733165056_n.jpg?_nc_cat=0&oh=1c732975b81838d4225ebde5e3aaf0af&oe=5BC189F4)![](https://scontent.fevn1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/33362825_1857951324248248_3950877000398274560_n.jpg?_nc_cat=0&oh=5d1b2bbb5b48cfef8b96e70147aa5a24&oe=5B87DCD8)![](https://scontent.fevn1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/33207273_1857951404248240_1484374855372505088_n.jpg?_nc_cat=0&oh=bcc07a250a7ba10a81f42c53d6b41792&oe=5B7A90FF)![](https://scontent.fevn1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/33308746_1857951444248236_5689353867737694208_n.jpg?_nc_cat=0&oh=f30fd5f316fcca9a7e5f6b50dfe7e676&oe=5B815296)![](https://scontent.fevn1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/33385754_1857951544248226_2616846006343434240_n.jpg?_nc_cat=0&oh=89ff70550ff935a67475bda4711b06fc&oe=5B93A425)![](https://scontent.fevn1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/33199789_1857951580914889_3855032361351643136_n.jpg?_nc_cat=0&oh=c6240e3818a9f1be66c494a2d1d064b8&oe=5BC16C59)![](https://scontent.fevn1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/33170059_1857951624248218_2836723515577597952_n.jpg?_nc_cat=0&oh=48be4eb915683569c938e6d7589d232f&oe=5B8EDEAE)![](https://scontent.fevn1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/33216174_1857951700914877_8112981733659377664_n.jpg?_nc_cat=0&oh=6ddee6d7ae79e590760daf54d255c661&oe=5B919BAC)**Հրապարակ մշակութային հավելված**