«Թեղուտ» փակ բաժնետիրական ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում գեոտեխնիկների եւ գեոմեխանիկների

«Թեղուտ» փակ բաժնետիրական ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում գեոտեխնիկների եւ գեոմեխանիկների
«Թեղուտ» փակ բաժնետիրական ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում գեոտեխնիկների եւ գեոմեխանիկների։Աշխատավայրը՝ ՀՀ, Լոռու մարզ, գ. Թեղուտ։Աշխատանքային պայմանագրի ժամկետը՝ երկարաժամկետ, եռամսյա փորձաշրջանով։Աշխատանքային պարտականությունները՝• գրունտների գեոտեխնիկական հետազոտություններ• հանքարդյունահանման օբյեկտների՝ բացահանքի կողերի, լցակույտերի եւ հանքապոչերի կայունության պարբերական մոնիթորինգ• պիեզոմետրերի եւ այլ գործիքների տվյալների գրանցում կամ վերահսկում• մոնիտորինգայինի կետերի համապատասխան սարքերի տեղադրում եւ ապամոնտաժում• լաբորատոր գործընթացների իրականացման նկատմամբ հսկողություն՝ համաձայն «Տեխնիկական առաջադրանքի» պահանջների: Ստացված տվյալների ամփոփում եւ վերլուծություն• հանքարդյունաբերական գործունեության գեոմեխանիկական անվտանգության վերահսկում• հանքավայրի մշակված եւ մեծածավալ լիցքերի զանգվածների գեոմեխանիկական վիճակի մասին ամսական հաշվետվության կազմում:Պահանջվող որակավորումներ`• բարձրագույն կրթություն համապատասխան բնագավառում, «Լեռնային ապարների ֆիզիկայի եւ գործընթացների» իմացություն• առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային փորձ (ցանկալի է)• անգլերեն եւ ռուսերեն լեզուների լավ կամ գերազանց իմացություն• համակարգչի իմացություն՝ MS Office, AutoCAD փաթեթ (MS Word եւ MS Excel ծրագրերի եւ Internet-ի իմացություն, կայունության հաշվարկի ծրագրերի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն)• բնապահպանության, սոցիալական պատասխանատվության, աշխատանքի անվտանգության ապահովման ոլորտներում «Թեղուտ» ՓԲԸ քաղաքականության սկզբունքների եւ նպատակների, գործունեության հիմնական ցուցանիշների իմացություն (ծանոթանալ [հետեւյալ հղումով](http://teghout.vallexgroup.am/uploaded/Docs/Short-info.pdf)):Աշխատավարձը՝ ելնելով աշխատակցի որակավորումից: Ընկերությունն աշխատակցին ապահովում է պատշաճ աշխատանքային պայմաններով, կացարանով եւ սննդով:Հետաքրքրվող անձանց խնդրում ենք իրենց ինքնակենսագրությունը (CV) անգլերեն կամ հայերեն լեզվով ուղարկել [email protected] էլ. հասցեով՝ «Առարկան» տողում նշելով «GEO»: Լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու համար կարող եք զանգահարել (+374 10) 510 885 լրաց. 2560 հեռախոսահամարով:Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական ընտրություն անցած թեկնածուները:Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ՝ 2017թ. դեկտեմբերի 25-ը: