Ադրբեջանից բռնագաղթած 112 ընտանիքի բնակարանային խնդրի մասին որոշում է կայացվել

Ադրբեջանից բռնագաղթած 112 ընտանիքի բնակարանային խնդրի մասին որոշում է կայացվել

Կառավարության որոշմամբ շուրջ 1,5 մլրդ դրամ կտրամադրվի Ադրբեջանից բռնագաղթած 112 ընտանիքի բնակարանային խնդրի լուծման համար։

Նախագծի ընդունման նպատակներն են.

 Սահմանել բնակարանների գնման վկայագրերի տրամադրման պայմանները.

 Վկայագրերի տրամադրումն իրականացնել Ադրբեջանից բռնագաղթած ընտանիքների հետ պայմանագրեր կնքելու միջոցով.

 Վկայագրի միջոցով բնակարանի (բնակելի տան) ձեռքբերման ժամկետը սահմանել 1 տարի՝ առանց ժամկետի երկարաձգման հնարավորության.

Վերջնականապես լուծել 1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնի տեղահանված ընտանիքների բնակարանային հարցը:

Նախագծի ընդունման արդյունքում կապահովվի 112 ընտանիքների արժանապատիվ կյանք ունենալու սահմանադրական անօտարելի իրավունքը և կլուծվի 30 տարվա վաղեմություն ունեցող բնակարանային խնդիրները: