Քաղաքացիական արդար ու անկախ դատարանի ծանուցագիրը Երևանի քաղաքապետարանին

Քաղաքացիական արդար ու անկախ դատարանի ծանուցագիրը Երևանի քաղաքապետարանին