«ԴԵՊԻ ԼՈՒՅՍ». Օպերային թատրոնի համերգը՝ նվիրված Բեյրութի արհավիրքի զոհերի հիշատակին

«ԴԵՊԻ ԼՈՒՅՍ». Օպերային թատրոնի համերգը՝ նվիրված Բեյրութի արհավիրքի զոհերի հիշատակին

Գուրգեն Խաժակյան,
ՀՀ վաստակավոր լրագրող

Օգոստոսի 7-ին Ալ․Սպենդիարյանի անվ․ օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնը և «Կոնստանտի Օրբելյան» հիմնադրամը ներկայացրեցին հերթական առցանց համերգը «ԴԵՊԻ ԼՈՒՅՍ»  ՝ ի հիշատակ օգոստոսի 4-ին Լիբանանում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհվածների։

Թատրոնը հետևյալով դիմել է Լիբանանի մեր հայրենակիցներին․

«Թանկագին լիբանանահայեր, 
Ցավով տեղեկացանք Լիբանանում տեղի ունեցած արհավիրքի մասին: Սա մեծ ցավ ու դժբախտություն է մեր բարեկամ երկրի և այդ երկրի օրինակելի քաղաքացիներ հանդիսացող մեր եղբայրների ու քույրերի համար: 

Հայաստանի օպերայի և բալետի թատրոնի ամբողջ անձնակազմը հատկապես այս դժվարին պահին իր զորակցությունն է հայտնում ձեզ, մենք միասին ենք ուժեղ և համատեղ ջանքերով վստահաբար կհաղթահարենք կյանքի յուրաքանչյուր փորձություն:
ՄԵՆՔ ՁԵՐ ԿՈՂՔԻՆ ԵՆՔ, ՁԵԶ ՀԵՏ ԿԻՍՈՒՄ ԵՆՔ ՁԵՐ ՎԻՇՏԸ»:
Համերգի երաժշտական ղեկավար և դիրիժոր՝ պրոֆեսոր Հարություն Արզումանյան
Թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախումբի նվագակցությամբ
մենակատարները կատարեցին հետևյալ ստեղծագործությունները․
ԼԻՊԱՐԻՏ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
Ա.Ստրադելլա ''Pieta, Signore''
ՆՈՒՆԵ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ -մեներգչուհի, (երիտասարդական օպերային ծրագրի ղեկավար՝ Լևոն Ջավադյան, ՀՀ մշակնախի Ոսկե մեդալի դափնեկիր/
Ա.Վիվալդի ''Armatae face''
ՄԱԳԴԱ ՄԿՐՏՉՅԱՆ /ՀՀ վաստ.արտիստ/
Գ.Ֆ.Հենդել ''Lascia ch’io pianga'' (Ռինալդո)
ԱՐԾՎԻԿ ԴԵՄՈՒՐՉՅԱՆ / ՔՐԻՍՏԻՆԵ ՍԱՀԱԿՅԱՆ /ՀՀ վաստ.արտիստ/
Ջ.Պերգոլեզի. հատվածներ «Ստաբատ մատերից»
ՎԱՐՍԵՆԻԿ ԱՎԱՆՅԱՆ
Գ.Ֆ.Հենդել ''Ombra mai fu'' (Քսերքսես)
Մենակատար ԱՐՄԵՆ ՄԱՅԻԼՅԱՆ
Ջ.Տարտինի. Կոնցերտ շեփորի և նվագախմբի համար
Մենակատարներ՝ ԱՐՄԻՆԵ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ և ԱՐՄԵՆ ՄԱՅԻԼՅԱՆ
Յ.Ս.Բախ - Կանտատ հ.51

ԼԻՊԱՐԻՏ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
Լ.Լուցցի «Ավե Մարիա» 
Հարություն Արզումանյանի խոսքերով, «Միշտ, բացի օպերային և սիմֆոնիկ ստեղծագործություններից, նաև մի առանձին սեր եմ տածել դեպի բարոկկո երաժշտությունը, որն իր կատարելությամբ ու անսահման հարստությամբ մի գանձ է, որ քիչ է դեռևս ուշադրության արժանանում մեզանում: Այդ պատճառով որոշեցի ողջ համերգը նվիրել այդ երաժշտությանը, իսկ մենակատարներն էլ , ըստ իս, հոյակապ կատարեցին բարդ ու պատասխանատու դերերգերը: Իրենք էլ էին հաճույք ստանում և այդ հաճույքը փոխանցում նվագախմբին ու հանդիսատեսին: Երաժշտությունը նաև բալասան է, և համերգը մեզ համար նաև յուրահատուկ նշանակություն ուներ, քանի որ նվիրված էր Բեյրութի ողբերգության զոհերին, մի քաղաքի , որ ժամանակին ապաստան է դարձել մեր տասնյակ հազարավոր հայրենակիցների համար և որի համայքն ամենաակտիվներից  է ու մշտապես կանգնած է Հայրենիքի կողքին: Այսօր, իրենց համար այս դժվարին պահին, մենք մեր զորակցությունն ենք հայտնում մեր բեյրութաբնակ հայրենակիցներին և Լիբանանի ողջ ժողովրդին»։

Թատրոնի տնօրեն և գեղարվեստական ղեկավար Մաեստրո Կոնստանտին Օրբելյանի խոսքերով, պրոֆեսոր Հարություն Արզումանյանը Հայաստանի ամենատաղանդավոր դիրիժորներից մեկն է, և նրա նվիրվածությունը, գիտելիքները, էրուդիցիան ու երաժշտական ​​շնորհը հիանալի նվեր են Օպերային թատրոնի համար: Ըստ Օրբելյանի, այս համերգը վկայում է այն մասին, թե ինչպես է Մաեստրո Արզումանյանը, նույնիսկ այս դժվարին պայմաններում, իրականացրել է շատ հետաքրքիր, բազմազան ծրագիր։
Իսկ մենակատարները պարզապես հիանալի էին, եզրափակեց Կոնստանտին Օրբելյանը։


By Gourgen James Khazhakian, 
Honored Journalist of Armenia
On 7 August, Al.Spendiaryan National Academic Opera and Ballet Theater and the “Constantine Orbelian” Foundation presented their next online concert - “TO THE LIGHT” (“DEPI LUIS”), in memory of the victims of the horrible explosion on 4 August in Beirut.
The Theater addressed our Lebanese compatriots with the following message:
“Dear Armenians of Lebanon!
With pain we learned about the tragedy that happened in Lebanon. This is a great pain and misfortune for our friendly country and our brothers and sisters – role model citizens of this Country. 
The entire staff of the Armenian Opera and Ballet Theater expresses their full support to you, especially in this difficult time, together we are strong and together we will surely overcome any challenge in life.
WE ARE WITH YOU, WE SHARE YOUR SORROW ".

The musical director of the concert and conductor was Professor Harutyun Arzumanyan.

Accompanied by the Theater symphony orchestra
soloists performed the following works:

LIPARIT AVETISYAN
A. Stradella, '' Pieta, Signore ''

NUNE GRIGORYAN /soloist of the Opera youth program, Director - holder of the Gold Medal of the Ministry of Culture of Armenia Levon Javadyan /
A. Vivaldi, "The Face of Armata"

MAGDA MKRTCHYAN / Honored Artist of the RA /
G. F. Handel, "Lascia ch'io pianga" (Rinaldo)

ARTSVIK DEMURCHYAN / KRISTINE SAHAKYAN / Honored Artist of the RA /
J. Pergolesi, excerpts from "Stabat Mater"

VARSENIK AVANYAN
G.F. Handel, '' Ombra mai fu '' (Xerxes)

ARMEN MAILYAN, trumpet
G. Tartini, Trumpet Concerto, Orchestra

Soloists: ARMINE KHACHATRYAN and ARMEN MAILYAN
J.S.Bach, Cantata no.51

LIPARIT AVETISYAN
L. Lutz, "Ave Maria"

According to Harutyun Arzumanyan ...
“In addition to opera and symphonic works, I have always had a special love for Baroque music which with its perfection and endless wealth is a treasure to which we still pay little attention. Therefore, I decided to devote the whole concert to this music, and the soloists, in my opinion, perfectly performed complicated and responsible roles. They enjoyed themselves, passing on this pleasure to the Orchestra and the Audience. Music is a balm, the Concert had a special meaning for us, as it was dedicated to the victims of the tragedy of Beirut, a City that once became a refuge for tens of thousands of our compatriots, and this community is one of the most active and always stands next to the Motherland of Armenia. Today, at this difficult time for them, we express our support to our compatriots living in Beirut and to the entire people of Lebanon. "
According to the Director and Artistic Director of the Theater Maestro Constantine G. Orbelian, Professor Harutyun Arzumanyan is one of the most talented conductors in Armenia, and his dedication, knowledge, erudition and musical talent are a great gift for the Opera House. According to Maestro Orbelian, this concert testifies to how Maestro Arzumanyan, even in these difficult conditions, implemented a very interesting and varied program.
And the soloists were just wonderful, - concluded Constantine Orbelian.

7 августа, Национальный академический театр оперы и балета им. Ал.Спендиаряна и Фонд «Константин Орбелян» представили очередной онлайн-концерт - «К СВЕТУ» («ДЕПИ ЛУЙС»), - в память о жертвах ужасного взрыва 4 августа в Бейруте.
Театр обратился к нашим ливанским соотечественникам с нижеследующим посланием:
«Дорогие армяне Ливана!
С болью мы узнали о трагедии, случившейся в Ливане. Это - большая боль и несчастье для нашей дружественной страны и наших братьев и сестер - примерных граждан этой страны. 
Весь коллектив Армянского театра оперы и балета выражает вам свою поддержку, особенно в это трудное время, вместе мы сильны и совместными усилиями обязательно преодолеем любое жизненное испытание.
МЫ С ВАМИ, МЫ РАЗДЕЛЯЕМ ВАШУ ПЕЧАЛЬ».

Музыкальный руководитель концерта и дирижер профессор Арутюн Арзуманян.

В сопровождении симфонического оркестра театра
солисты исполнили следующие произведения:

ЛИПАРИТ АВЕТИСЯН
А. Страделла, ''Pieta, Signore''
НУНЕ ГРИГОРЯН /солистка молодежной оперной программы, директор – кавалер Золотой медали Минкульта Армении Левон Джавадян /
А. Вивальди, "Лицо Арматы"

МАГДА МКРТЧЯН / Заслуженная артистка РА /
Г. Ф. Гендель, "Lascia ch'io pianga" (Ринальдо)

АРЦВИК ДЕМУРЧЯН / КРИСТИНЕ СААКЯН / Заслуженная артистка РА /
Дж. Перголези, отрывки из "Стабат Матер"

ВАРСЕНИК АВАНЯН
Г.Ф. Гендель, ''Ombra mai fu '' (Ксеркс)

АРМЕН МАИЛЯН, труба
Дж. Тартини, Концерт для трубы, оркестр

Солисты: АРМИНЕ ХАЧАТРЯН и АРМЕН МАИЛЯН
И. С. Бах, Кантата no.51

ЛИПАРИТ АВЕТИСЯН
Л. Лутц, "Аве Мария"

По словам Арутюна Арзуманяна…
«Всегда, помимо оперных и симфонических произведений, я испытывал особую любовь к музыке барокко, которая с ее совершенством и бесконечным богатством является сокровищем, которому мы все еще уделяем мало внимания. Поэтому я решил посвятить этой музыке весь концерт, и солисты, на мой взгляд, отлично исполнили сложные и ответственные роли. Они и сами наслаждались, передавая это удовольствие оркестру и публике. Музыка - это бальзам, концерт имел для нас особое значение, так как он был посвящен жертвам трагедии Бейрута, городу, когда-то ставшему убежищем для десятков тысяч наших соотечественников, и эта община является одной из самых активных и всегда стоит рядом с Родиной Арменией. Сегодня, в это трудное для них время, мы выражаем нашу поддержку нашим соотечественникам, живущим в Бейруте, и всему народу Ливана».
По словам директора и художественного руководителя театра маэстро Константина Орбеляна, профессор Арутюн Арзуманян - один из самых талантливых дирижеров Армении, его целеустремленность, знания, эрудиция и музыкальный талант являются прекрасным подарком для Оперного театра. По словам Орбеляна, этот концерт свидетельствует о том, как маэстро Арзуманян даже в этих непростых условиях реализовал очень интересную, разнообразную программу.
А солисты были просто замечательные, - заключил Константин Орбелян.

Гурген Хажакян