Սոցիալական վատ վիճակում գտնվող ընտանիքը փնտրում է զինվորին