Ցավոք չենք կարող պնդել որ տեղորոշել ենք բոլոր քաղաքացիներին

Ցավոք չենք կարող պնդել որ տեղորոշել ենք բոլոր քաղաքացիներին